grupy poetyckie I
nagość
grupa powstała na plaży nudystów w chorwacji, zrzesza poetów-nudystów bez względu na wiek czy płeć. podstawowym założeniem programowym grupy jest tworzenie wierszy nago, najlepiej improwizowanie na brzegu morza. przeważa tematyka związana z naturą, ze szczerością i z pięknem.

poeci żonglujący
początkowo grupa ta używała nazwy "poeci żonglujący słowami", jednakże po pewnym czasie żonglowanie traktowane dosłownie przyjęło się jako stały element ich występów. nie wszyscy poeci należący do tej grupy umieją żonglować, za to kilku z nich popisuje się na początku i końcu występów nawet żonglowaniem nożami. żonglowanie słowami traktowane jest przez grupę na wiele sposobów, np. w znaczeniu wykorzystywania gier językowych i rymów.

kameleon  
grupa poetów eklektycznych, zmieniających styl, czerpiących z dawnych epok i piszących w egzotycznych językach. rejestrują swoje występy, dbając by na każdym prezentować odmienny wygląd, przy czym każdy z poetów sam wymyśla swój strój i fryzurę, jednakże uzgadniając podstawowe założenia z pozostałymi członkami grupy. grupa występowała także pod wieloma innymi nazwami, zwykle zmieniając nazwy w trakcie występu.

zen
grupy poetów współpracujących w ramach festiwali poezji zen. przeważa wykorzystywanie japońskich form poetyckich. poeci odbywają zorganizowane podróże do japonii. podczas festiwali wykorzystywanych jest wiele elementów z różnych japońskich sztuk, takich jak sztuka parzenia herbaty, układania kwiatów czy japońskie sztuki walki. ciekawą techniką, wykorzystywaną przez poetów z grup zen jest traktowanie tworzenia poezji jako medytacji.

lenie
posługują się techniką "zrób to za mnie", czyli proszą przypadkowe osoby o napisanie wiersza według własnych zaleceń albo nawet niedbale dyktowanego, ewentualnie wykorzystują różnojęzyczne generatory tekstów i translatory, przy czym ciągłym elementem ich twórczości jest obecność osoby spoza grupy, dopracowującej ich teksty. podobnie w sprawie publikacji i promocji - członkowie grupy zdają się wyłącznie na działania czytelników.

przemoc
w ich poezji obecne są wulgaryzmy i opisy brutalnych zachowań. zorganizowali tylko kilka wieczorków poetyckich, na których pobili kilkadziesiąt osób.

lecticaec
"eklektyczność niewtórna" - oto tytuł manifestu grupy. odpowiednie zestawianie utworów, łączenie stylów i budowanie - poprzez kontrast - napięć i zaskakiwanie czytelnika nieoczekiwaną formą i tematyką poszczególnych części danego wiersza, przyciągnęły uwagę krytyków. członkowie grupy uważają się za niedocenionych, i podkreślają że eklektyczność jest stałym elementem twórczości wielu sławnych poetów, którzy jednak nie mają odwagi by się do tego przyznać. tytuły tomików grupy to zwykle połączone fragmenty znanych utworów literackich.

cyrkiel i linijka
grupa, a potem duet poetycki (dlatego wiele osób sądzi, że tytułowe cyrkiel i linijka to przezwiska twórców), uprawiający precyzyjnie obliczoną twórczość poetycką. wykorzystanie ścisłych form, określanie ilości liter do wykorzystania w danym wierszu albo długości czytania wiersza - to jedne z wielu wyróżników ich twórczości. na występy grupy wpuszczana jest ściśle określona ilość osób, które siadają na krzesłach ustawionych na precyzyjnie określonych miejscach. grupa stosuje także techniki takie, jak dodawanie, pierwiastkowanie, mnożenie czy dzielenie wierszy, jak również wyszukiwanie wspólnego mianownika czy stosowanie silni i potęgi - przy czym za podstawę tych działań służą własne, odpowiednio dobrane lub specjalnie przygotowane wiersze. grupa nagrała kilkadziesiąt płyt, które są zwykle zaliczane do muzyki konkretnej.