grupy poetyckie II
front
neosocrealistyczna grupa literacka. opisywane są zjawiska społeczne, zarówno niepokojące, jak i wspaniałe, wiele jest odwołań do tematów sprawiedliwości, pracy, godności. skład: Piotr Szreniawski, Piotr Szreniawski, Piotr Szreniawski

nasze małe wiersze
poezja stylizowana na dziecięcą. zgodnie z manifeścikiem grupy, czytanie poezji i kształcenie szkolne niszczą autentyzm, dlatego członkowie grupy tworzą rozmaite definicje poezji, i piszą według tychże definicji. w publikacjach grupy wykorzystywane są kolorowe ilustracje skład: Piotruś, Piotrylla, Piotrek

prymitywne ludy egzotyczne
członkowie grupy piszą w stylistyce - istniejących, i nie - egzotycznych ludów. wykorzystywane są także formy stylizowane na dawne formy ludowe, takie jak oda, epos czy pieśń. Skład: Piotru-Piotru i jego młodsi bracia

trochę anapestowo
poszczególni twórcy udają fascynację metryką grecką i wersologią, ale w sumie je wyśmiewają. często w ich twórczości obecne jest przestylizowanie i kumulowanie środków stylistycznych. Skład: Piotragoras, Piotrates, Piotromach

rządzący-pamiętający
w twórczości grupy dominuje poezja pamiętnikarska, tłumaczenie się z określonych posunięć politycznych, ujawnianie kulisów władzy i dyplomacji. skład: Prof. Piotr Szremikowski, Prez. Piotr Szereniewski, Min. Piotr Szraniawski

forum nicków
w twórczości grupy dominują wiersze pisane jako kolejne wypowiedzi w dyskusji, często wykorzystywana jest wzajemna edycja wierszy. większość członków grupy w świecie realnym nigdy się nie spotkała. skład: pio_tr_esz, pszren, szrenp47

los
w działaniach twórczych grupy przeważa stosowanie technik aleatorycznych, opis zjawisk przypadkowych, statystycznych, przypadkowe zdania, słowa i ich elementy. skład grupy wybierany jest losowo do konkretnych projektów.

ilość
grupa wykorzystuje automatyczne generowanie tekstów, jak i multiplikację tekstów (z transformacją lub bez). liczy się ilość liter, publikacji, ilość czytelników i wieczorów autorskich, jak również np. ilość kilogramów wydanych książek. skład: PiotrSzreniawski do potęgi trzeciej, Piotribaba i czterdziestu wierszokletów, MetaPiotr