poeci nieznanych krain
kultura z nieznanej wyspy
wydała poetów piszących dużo
i niedbale
ich wiersze służyły jako element świąt
albo jako dodatki do gazet

w tym kraju poeci tworzą w maskach            
wcielają się w role wieszczów
albo pouczających urzędników literackich


późny okres twórczości               
poetów z dynastii piszącej bambusami
zaginął w niepamięci
i nikt już go nie przypomni

poeci założyli się                     
kto zdobędzie więcej sławy w świecie
wyjechali ze swojego kraju
i słuch po nich zaginął
ci, którzy przeżyli
już uznawali się za szczęśliwców

minister innowacji                  
rozkazał poetom swojego państwa
wprowadzać nowe formy
i odkrywać nowe możliwości
nowa poezja zachwycała
i wszyscy byli zadowolenipaństwo północne               
zachęcało poetów do tworzenia
na tematy przystępne
i znane wielu ludziom
szkoda

w państwie słynącym z praktyczności      
lekarze zalecali pisanie wierszy
niedoszłym samobójcom
i rzeczywiście,
wiele problemów zostało rozwiązanych!
w krainie nad rzekami                      
poezja miała tylko zachęcać do równej pracy
stąd poeci przede wszystkim
ćwiczyli głos
a ich symbolem był bęben


w zimie poeci wyjeżdżali                 
do słonecznych krain
przysyłali w listach
opowieści antydepresyjne
a po powrocie opowiadali
że wszyscy powinni co jakiś czas wyjeżdżać
państwo przestało sponsorować wyjazdy poetów
ale zorganizowało cały system biur podróży
poeci stali się kronikarzami                     
notowali co się wydarzało
zauważali zmiany
zapisywali nastroje
dziennikarze chcieli zakazać poetom działalności
na szczęście nikt ich już nie słuchałw pewnej krainie tępiono poetów        
za zabieranie atramentu
i niszczenie papieru
poeci od tej pory śpiewali swoje wiersze
a kraina zamieniła się w puszczę


król spróbował zostać poetą                        
przez co państwo zaczęło być bardzo źle rządzone
od tej pory poeci traktowani byli jak włóczędzy