skutki poezji
Wiersze wywołujące:
- strach
- podniecenie
- wymioty
- smutek
- zdenerwowanie
- oburzenie
- zaciekawienie
- radość

Wiersze odrywające od:
- przyjemności
- myślenia
- pracy
- miłości


Wiersze korygujące:
- poglądy
- wierzenia
- gusty
- wyobrażenia
- wychowanie
- nawyki
- preferencje
- zapatrywania


Po co jest w ogóle poezja?     
- indywidualizuje styl autora
- zachęca do uczenia się języka
- pozwala poczuć ciekawe nastroje
- można ją śpiewać

Poezja stworzyła:
- naród
- język
- donosiciela
- wydawcę
- pretekst do spotkań
- czytelnika
Bez poezji:
- jest normalnie
- jest nudno
- nie ma finezji
- jest proza
- da się żyć
- obędą się inne sztuki
- chleb bardziej syci

Zaczytany czytelnik:    
- wpadł na słup
- zrozumiał siebie
- wyłączył się z marności
- był księciem książki
- smakuje jak piernik
Dla zdrowia:                    
- stosuj poezję tylko raz w miesiącu (w czasie pełni)
- czytaj poetów z odpowiednich epok
- pisz poezję w czasie nieodwzajemnionej miłości
- a tym bardziej w czasie miłości odwzajemnionej