wiersze w przypisach
cenzura cenzura
cenzura1 bla bla
bla

gyp gyp siup tup
tup rep2 bep mep
cok

3
4
przypisy są nudne
i oszukują
potrzebne są tylko słabym
jak humor5
6
7
8
-------
1 od cenzora: bezsensowne i beztreściowe,
a mimo to niebezpieczne dla młodego czytelnika
2 tu autor
zachwycił się słońcem,
świecącym z tyłu
(w czytelni w Rzeszowie)
3 obacz gdzie indziej
gdzie - nie wiadomo
4 tamże, jednakże
sprostuj pomyłki,
nie pozwalaj
na streszczenia
5 bla bla bla, ojej!
6 Arystokrates: Dzieła, Kraków 283 r.O., str. 126.
7 sam dodaj treść przypisu
8 skreślić w przypadku publikacji ogólnodostępnej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Przypis zmieniający treść
podsumowujący dzieło zmarłego geniusza
jakby był głupcem
mówiącym rzeczy od dawna znane

Przypis objaśniający
przybliżający nieznane światy
opowiadający anegdotę
usprawiedliwiający autora

Przypis wymagany przez wydawcę
i przypis przez wydawcę zakazany
niech się czytelnik męczy
niech strona wygląda lepiej


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
numer strony jako przypis
imię autora, tytuł czytanej książki
nie śpij
to nie pora

a teraz przewróć kartkę
tak, powolutku

dobrze zrobiłeś!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Stwierdzenie metaforyczne a)
a) mamy nadzieję, że wiesz co to jest metafora

** Tutaj autor z pewnością kłamie b)
b) lepiej zaufaj redakcji, nie pytaj o dowody.
jeśli zechcesz pytać, ty też zostaniesz potępiony.
rozumiesz? nie pytaj!

*** To z pewnością ironia c)
c) jeśli nie wiesz co to ironia,
to co tu w ogóle robisz?
lepiej idź czytać jakąś nastrojową poezję!
ona jest mniej praktyczna,
za to daje złudzenie kontaktu z czymś godnym uwagi,
chociaż udawanym.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ibidem
tamże
wszystko już zostało powiedziane
to nie jest plagiat
powiem więcej
nawet jeśli coś odkrywasz
lepiej dać przypis
do dzieł wielkich siłaczy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
niewyraźne
nie do odczytania
zachowywać się jak filozofI
napić się dziwnego napojuII

I / notatki dla siebie
co zmienić
czego nie dawać do druku
jakie gesty wykonać w trakcie wykładu

II / najpierw pozwolono dobrze poznać więzienie
dopiero potem zamknięto do środka


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nawias zamiast przypisu
przypisów i tak się nie czyta
przypis jako przerywnik
okazanie wątpliwości
przypis, bo tak się robi
i z wielu innych powodów~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wielki autor nie stosuje przypisów
chociaż sam liczy na przypisywanie
czysty tekst, zakaz objaśnień
unikanie jakichkolwiek nienaturalnościi
-------
i Tytuł wiersza: królewska uczta dla niezaproszonychu
u uczta nigdy się nie odbyłaq
q za to wielu jej zazdrościło