pustokadrowość to protest przeciwko tłumieniu wolności słowa w Polsce. pusty kadr ma zwrócić uwagę na fałszowanie historii i forsowanie wyznaniowej wersji państwa i świata, jakie ma miejsce obecnie w mediach i szkołach.


zagadnienie pustki od dawna nurtowało filozofów. pustokadrowość korzysta z wielu źródeł, sama także może być cennym źródłem inspiracji i interpretacji. mimo wielu ograniczeń, związanych z korzystaniem wyłącznie z pustych kadrów, nawet w tej konwencji można znaleźć wiele sposobów ekspresji. pustokadrowość może być istotą gotowego komiksu, jak i etapem tworzenia komiksu pełnokadrowego, może być także etapem czytania komiksu. pusty kadr jest jak lustro - co w nim jest, zależy od tego, co jest naprzeciw. pusty kadr jest jak okno - dzięki niemu można widzieć więcej.